Behandling av personopplysninger i Normisjon

Normisjon er en norsk organisasjon og vi er underlagt norsk lov. Behandling av personopplysninger i Normisjon reguleres av Personopplysningsloven, markedsføringsloven, skatteloven og bokføringsloven. Vi er også forpliktet på «Bransjenorm for frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger» som del av vårt medlemskap i Norges innsamlingsråd.

Når du inngår en formell relasjon med Normisjon, lagrer vi bare de personopplysningene som loven åpner for og som er nødvendige for å kunne ha denne relasjonen. Vi bruker ikke de opplysningene du gir oss til formål du ikke aktivt har gitt oss ditt samtykke til, eller vi på grunnlag av bransjenormen (se over) har grunn til å tro at både du og Normisjon har en berettiget interesse av.

Opplysninger som vi trenger for å tilby deg en avtalt tjeneste, vil vi ta vare på så lenge du benytter deg av den aktuelle tjenesten. Noen opplysninger er vi ifølge norsk lov pålagt å ta vare på også etter at en aktiv relasjon til oss er avsluttet. Hvilkeopplysninger dette gjelder finner du beskrevet under den enkelte tjeneste lenger nede i dette dokumentet.

Vi vil aldri selge dine personopplysninger til andre, og vi sletter opplysninger vi etter loven ikke har anledning til å oppbevare lenger. For å ivareta sikkerheten lagres personopplysninger på en trygg måte. Når du gir dine personopplysninger til oss gjennom en av våre tjenester, er det Normisjon som er ansvarlig for behandlingen av disse. Våre ansatte har skrevet under på en taushetserklæring. Dersom vi bruker nettjenester eller andre firma til å gjøre deler av jobben for oss har vi alltid egne databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med dine rettigheter og innholdet i denne personvernerklæringen.

 

Slik samler vi inn personopplysninger

 

Opplysninger du oppgir til oss

Vi lagrer personopplysninger du oppgir i skjema på papir eller på nett, via e-post eller telefon når du for eksempel melder deg på leir, blir abonnent eller fast giver.

 

Opplysninger om deg gitt av andre

I enkelte tilfeller kan vi ha lagret opplysninger om deg som er gitt av andre. Eksempler på dette er dersom noen andre har meldt deg på en leir eller et arrangement, eller noen andre har oppgitt deg som foresatt eller pårørende for seg selv.

 

Listevask

Vi vedlikeholder våre personopplysninger med bl.a. jevnlige kontroller mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund, folkeregisterets dødsregister og andre kjente registre. Vår databehandler for dette er Bisnode Norge, som vi har en databehandleravtale med.

 

Nyregistreringer

Personer som førstegangsregistreres i våre sentrale systemer med personopplysninger blir automatisk varslet om at de er lagt inn her.

 

Dine rettigheter

Dersom du er under 15 år, er det dine foresatte som eier dine personopplysninger. Dersom du er over 15 år, er det du som eier dine personopplysninger og du har derfor rett til å vite hvordan disse behandles. Det får du gjennom denne personvernerklæringen eller gjennom å ta kontakt med oss. Du har også rett til innsyn i hvilke opplysninger om deg som vi har lagret, og du har krav på å få rettet opplysninger som er feil. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger lenger, har du rett til å bli slettet, så sant vi etter loven har anledning til dette. Det kan i enkelte tilfeller finnes tungtveiende grunner til at en opplysning skal beholdes i en passiv database, men det vil i tilfelle ikke få noen praktisk betydning for deg. I praksis betyr sletting at vi fjerner alle opplysninger som kan knytte din aktivitet hos oss til deg som person, og du vil dermed ikke få flere henvendelser fra oss. Det er også mulig å reservere seg mot typer av kontakt, som utsendelse av blader, markedsføring osv. Ta kontakt med oss dersom du ønsker dette.

 

Personopplysninger som vi ikke tar ansvar for

Sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og lignende vil samle inn opplysninger om deg i tråd med sine personvernerklæringer om du inngår relasjon med Normisjon på deres sider. Det skjer når du besøker sider og profiler tilhørende Normisjon og våre grupper på deres sider, trykker på lenker på disse sidene, liker, følger, kommenterer, deler osv. Behandling av disse personopplysningene anser vi som eieren av det sosiale mediet sitt ansvarsområde og vi forholder oss til disse som brukere (ikke eiere). Vi vil ikke aktivt gå inn og hente ut og lagre personopplysninger herfra, men vil kunne hente ut anonym brukerinformasjon.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss? Du har rett på å bli svart på henvendelser om personvern, og vi vil gjøre det vi kan for å følge deg opp på en god måte.

Kontakt oss