Nytt om nybygg

Satse for framtiden på Horve?

Vi planlegger å bygge nytt hovedbygg på Horve.

Eiendommen til Horve Ungdomssenter er ca 350 mål og ble innkjøpt i 1960. De første internatene og hovedbygget stod ferdig i 1963.

 I 1991 bygget vi nye internat på ungdomssenteret, mens en ny peisestue ble bygget på hovedbygget i 1996. Siden det er det ikke gjort større oppgraderinger på Horve.

Mening og mestring for livet!- er slagordet vårt på Horve. Vi vil at barn og unge skal få oppleve mestring i vennskap, lek og aktivitet i naturen. Samtidig vet vi at leir gir rom til å snakke om det som er meningen med livet. Vi ønsker at barn og unge skal fylles av håp og tro på at deres liv har en større hensikt.

I 2016 begynte samtalene og drømmene for å gjøre noe med hovedbygget.

Kjøkkenet er gammelt og svært slitt. Selv om en del av kjøkkenutstyret er av nyere dato har selve byggmassen; vegger, ventilasjon og gulv, et stort behov for renovering.

Samtidig som man startet drømmen om renovering av kjøkken, så vi behovet for å gjøre noe med anlegg for vann og kloakk. Når man begynner å snakke om bygging av nytt er det naturlig å prate en runde om økt bruk. Allerede i dag opplever vi at brønnen tidvis går tom for vann, når vi er mange samlet på Horve.

I kontakt med Sandnes kommune fikk vi positiv respons på å koble oss på det offentlige anlegget på Ims. Kommunen ønsket at vi skulle dimensjonere rør slik at både nabogårder, Horve 2 og hyttenaboer vil få mulighet til å koble seg på via våre rør.

Når man begynner å snakke om økt bruk er det naturlig å prate om hva som kan gi økt helårsbruk av Horve. Vestlandsværet gjør det mer attraktivt å lage leir på sommerhalvåret enn vinterhalvåret. Evalueringen var at man savnet mer rom til innendørs lek på vinteren.  Det kom inn et meget godt forslag! Hva med å bygge nytt kjøkken, spisesal og møtesal. Og dermed frigi de gamle rommene og lage dem om til en gymsal.

Horvestyret vedtok at man skulle starte prosessen med å søke kommunen om tillatelse for bygging.

Disse søknadene har tatt noen år.

Vi har søkt om påbygg av hovedhus, påbygg av internat og bygging av grillhytte. Drømmer som bygging av flere småhytter langs vannet skrinla kommunen relativt fort.

Etter flere runder med søking fikk vi i 2021 endelig godkjenning men selvsagt med en god del begrensninger fra kommunen.

Dermed startet neste ledd. Behovene måtte kartlegges ned i mer detaljer. Hvilke behov så horvestyret, hvilke behov hadde de ansatte, kundene, Acta og Normisjon som region. Behovene ble samlet sammen med begrensingene fra kommunen og levert til Aros Arkitekter. Vi har fått god hjelp av dem til å tenke ut en løsning som både dekker flest mulig av behovene, er fremtidsrettet og flotte!

Det nye bygget vil være det første du ser når du kjører ned til Horve. Det vil ligge lavt i terrenget når du ankommer og gli godt inn i naturen. Bygget vil naturlig henge sammen med peisestuen slik at det fortsatt vil være god bruk av det gamle bygget. Spisesal og matsal vil kunne ta imot 150 personer med oppsatte bord og stoler, og det gis anledning til å åpne veggen mellom rommene og lage det til en stor sal.

Spisesalen bygges slik at man får store vinduer mot vannet og dermed utnytter den flotte utsikten vi har på Horve.

Vi ønsker å bygge i terrenget uten å gjøre for store inngripen. Det betyr at vi vil bygge en litt mindre sokkel under hovedetasjen. Sokkelen vil romme større toalettfasiliteter og tekniske rom. Men viktigst av alt vil sokkelen romme en cafè. Vi flytter dagens kiosk til hovedbygget og kombinerer den med en cafe hvor vi kan sitte både innendørs og utendørs. Den delen av cafeen som er utendørs vil være under spisesalen og dermed være noe i ly. Cafeen får flott utsikt ned mot lekeplass og uteanlegget.

Nå sitter vi med et forslag til årsmøte. Dette blir en stor investering for regionen og framtiden.

Vi håper det er mange flere enn oss som ser verdien i leir og blir med på dette.  Slik at flere generasjoner etter oss kan oppleve mestring og finne fram til Han som er selve meningen på Horve!