Livgivende stillhet- 27.-29.januar 2023

Velkommen til en helg med påfyll på Horve!

2023 stille helg Horve – program

Her melder du deg på!

Praktiske opplysninger:
Pris: 2000,- for enkeltrom (alle får enkeltrom)
+ kr 100 for leie av håndkle og sengetøy
Påmelding:
På linken over

Eller til:
Normisjon region Rogaland
Flintergate 4, 4307 Sandnes
Tlf 51 68 27 50
E-post: region.rogaland@normisjon.no
Påmeldingsfrist: 23. januar

Husk: Dersom du trenger spesiell diett, må du gi
beskjed om det en uke i forkant.
Blir du forhindret, ber vi deg melde fra til regionkontoret
snarest. Avmelding etter 22. januar belastes med
avbestillingsgebyr kr 300,- (Gjelder ikke sykdom.)
Vi ønsker ikke at prisen skal være en hindring for å
delta. Har du problemer med å betale,
så ta kontakt, og vi finner en ordning.