Ledige stillinger

Normisjon region Rogaland søker

Daglig leder

i 100% fast stilling på Horve Ungdomssenter med hovedansvar for drift og utvikling av leirstedet.

Arbeidsområder

  • Kjøkken
  • Personalansvar
  • Vertskap
  • Administrasjon
  • Rengjøring

En stor del av arbeidet vil være rettet mot kjøkkenet. Totalt er det nærmere 3 årsverk på Horve, i tillegg til timelønnede.

Det er satt i gang en prosess med bygging av nytt hovedbygg. Daglig leder må regne med å være involvert i dette arbeidet.

Egenskaper og kvalifikasjoner

  • Gode lederegenskaper og evnen til å heie fram andre
  • Evner for økonomisk styring
  • Kjennskap til leirstedsarbeidet
  • Erfaring med arbeid på kjøkken
  • Gode relasjonelle ferdigheter og kommunikasjonsevner

Søker må kunne identifisere seg med Normisjon sin visjon og verdier. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse.

Arbeidstiden vil variere. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid i perioder, mens det andre perioder er roligere. Leirstedet er normalt stengt i julen og juli. Daglig leder får én ekstra ferieuke som kompensasjon for uregelmessig arbeidstid.

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Thomas Thesen, tlf. 90 06 53 63 – thomas.thesen@normisjon.no eller daglig leder på Horve, Hans Høie tlf. 92 26 03 66, horve@normisjon.no.
Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ. Det må fremvises godkjent politiattest.

Søknadsfrist: 30. september 2021. Ønsket oppstart er snarest. Søknaden sendes til Thomas Thesen, thomas.thesen@normisjon.no

 

 

Kjøkkenmedarbeidere

Horve ungdomssenter søker også etter voksne timelønte medarbeidere, spesielt til vakter i helgene.

Arbeidet dreier seg i hovedsak om matlaging og servering på en måte som får gjestene til å trives. Horve har et godt utstyrt kjøkken og det vil bli gitt god og grundig opplæring.

Vi søker etter personer som ønsker å være en del av den gode Horvetradisjonen, med god mat, trivsel og gode minner. Erfaringer fra storkjøkken vil være en fordel, men er ikke en forutsetning for å søke.

Arbeidstiden vil variere, men det må påregnes kvelds- og helgearbeid i perioder. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ. Det må fremvises godkjent politiattest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder på Horve Ungdomssenter:

Hans Høie

tlf. 92 26 03 66

horve@normisjon.no

Søknadsfrist: Snarest.