Ledige helger 2023

Mange ringer nå og forhører seg om mulighet for leie i 2023.

Her er oppdatert liste over ledige helger (pr 4.april 2022)
2023:

Uke 1
Uke 2
Uke 6
Uke 8 + 9 (vinterferie)
Uke 13+14 (påske)
Uke 20
Uke 26+ 27
Uke 48
Uke 50