Arrangementer på Horve!

Arrangementer på Horve!

 

31.januar – 2.februar 2020

Stillehelg program – Påmelding til:

Checkin.no Søk: stille helg.

Eller til:

Normisjon region Rogaland

Flintergate 4, 4307 Sandnes

Tlf 51 68 27 50

E-post: region.rogaland@normisjon.no

Påmeldingsfrist: 17januar


 


 17.september.2020 kl. 11:00

Seniormiddag på Horve – Påmelding:

Regionkontoret: region.rogaland@normisjon.no

Telefon: 51 68 27 50


                                      25.-27.september 2020

                                     Kvinnehelg – Påmelding:

                                      Unni Vignes

                                      Epost: unni.trond@hesbynett.no


                                  22.oktober.2020 kl. 19:00

                                  Horvebasar

                                  Lodd kan kjøpes i forkant eller på basaren på Horve Ungdomssenter.

                                  Loddbøker kan bestilles på regionskontoret.