Arrangementer på Horve!

Arrangementer på Horve!

 

                                      16.-18.oktober 2020

                                     Kvinnehelg – Påmelding:

                                       Regionkontoret: region.rogaland@normisjon.no

                                       Telefon: 51 68 27 50


                                  22.oktober.2020 kl. 19:00

                                  Horvebasar

                                  Lodd kan kjøpes i forkant eller på basaren på Horve Ungdomssenter.

                                  Loddbøker kan bestilles på regionskontoret.

 

 

5. – 7.februar 2021

Stillehelg program – Påmelding til:

Checkin.no

Eller til: Normisjon region Rogaland

Flintergate 4, 4307 Sandnes

Tlf 51 68 27 50

E-post: region.rogaland@normisjon.no

Påmeldingsfrist:

 17.september.2020 kl. 11:00

Seniormiddag på HorveAvlyst.

Påmelding: Regionkontoret: region.rogaland@normisjon.no

Telefon: 51 68 27 50