Hovedbygg

Hovedbygg

Hovedbygget har 2 etasjer.

I hovedetasjen finner du resepsjon og kontorer, toaletter, matsal, storkjøkken, møtesal og grupperom.

I underetasjen finner du aktivitetsrom, toaletter, peisestue, samtalerom og bønnerom.

I møtesalen og peisestua er det lerret, projektor og lydanlegg.