Arrangementer på Horve!

Arrangementer på Horve!

 

28. mai 2019

Kvinnenes dag – Påmelding:

Unni Vignes

Epost: unni.trond@hesbynett.no


12.september 2019

Seniormiddag på Horve – Påmelding:

Regionkontoret: region.rogaland@normisjon.no

Telefon: 51 68 27 50


                                      27.-29.september 2019

                                     Kvinnehelg – Påmelding:

                                      Unni Vignes

                                      Epost: unni.trond@hesbynett.no


                                  17. oktober 2019 kl. 19:00

                                  Horvebasar

                                  Lodd kan kjøpes i forkant eller på basaren på Horve Ungdomssenter.

                                  Loddbøker kan bestilles på regionskontoret.